Impressum

Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw bestelling stuurt u een e-mail naar: info-vps@auv.eu

De Klomp Dierenartsen
De Klomp 4
6745 WB De Klomp
Telefoon: (0318) 57 14 57

E-Mail: info@deklompdierenartsen.nl
KvK nr.: 09212882

Geschillenbeslechting / arbitrage-instantie

Bij geschillen met consumenten zijn wij bereid om mee te werken aan een procedure voor geschillenbeslechting. De bevoegde geschillenbeslechtingsinstantie is:

Europees Platform voor Online Geschillenbeslechting van de Europese Commissie
Website: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=NL

Bij een consumentengeschil werken wij mee aan een procedure behandeld door dit platform.